Všechny platby jsou výhradně bezhotovostní

Bankovní spojení

 1034264033/3030, variabilní symbol je telefonní číslo

S platbou vyčkejte, dokud neobdržíte informační e-mail s potvrzením o konání kurzu a s platebními pokyny.


Po odeslání rezervačního formuláře proběhne zápis do zvoleného kurzu nebo na lekci či workshop. 

  • Pokud jste se registroval/a do kurzu/na lekci/na workshop, informační e-mail obdržíte poté, kdy bude obsazen/a, nejpozději 3 dny před začátkem.
  • Pokud jste se registroval/a do kurzu méně než 3 dny před jeho začátkem, platí pro Vás, že se budete účastnit i první lekce a informační e-mail obdržíte v co nejkratší době po odeslání rezervačního formuláře. Kurzovné uhradíte nejpozději před druhou lekcí.
  • Pokud jste se registrovali na lekci s jednorázovým vstupem nebo na workshop, vyčkejte na pokyn k platbě, který obdržíte e-mailem nebo SMS zprávou. Úhradu můžete provést v den konání lekce.

PLATBY JSOU VÝHRADNĚ BEZHOTOVOSTNÍ.

Pro všechny platby používejte účet č. 1034264033/3030

  • Do poznámky k platbě uveďte JÓGA a Vaše jméno
  • Variabilní symbol je Vaše telefonní číslo (pokud používáte více čísel, prosím, použijte stejné, jako v rezervačním formuláři)
  • Faktura bude vždy vystavena na vyžádání
  • K platbě můžete ve svém internetovém bankovnictví využít tento QR kód. Nezapomeňte vyplnit variabilní symbol (telefonní číslo) a do poznámky vložte Vaše jméno.

GARANCE vrácení peněz

Pokud vláda nebo Ministerstvo zdravotnictví zakáže hromadné sportovní činnosti ve vnitřních prostorách, není důvod obávat se propadlých lekcí nebo náhradních termínů. V takovém případě bude vrácena poměrná část kurzovného (tj. hodnota neproběhlých lekcí) na účet, ze kterého bylo kurzovné uhrazeno). 

Počty účastníků kurzů nebo lekcí se mohou měnit na zákaldě nařízení vlády nebo Ministerstva zdravotnictví. V takovém případě budou dohodnuty podmínky účasti na lekcích s každým přihlášeným jednotlivě.