Platba

Po odeslání rezervačního formuláře proběhne zápis do zvoleného kurzu nebo na lekci či workshop. 

  • Pokud jste se registroval/a do kurzu/na lekci/na workshop, informační e-mail obdržíte poté, kdy bude obsazen/a, nejpozději 3 dny před začátkem.
  • Pokud jste se registroval/a do kurzu méně než 3 dny před jeho začátkem, platí pro Vás, že se budete účastnit i první lekce a informační e-mail obdržíte v co nejkratší době po odeslání rezervačního formuláře. Kurzovné uhradíte nejpozději před druhou lekcí.
  • Pokud jste se registrovali na lekci s jednorázovým vstupem nebo na workshop, vyčkejte na pokyn k platbě, který obdržíte e-mailem nebo SMS zprávou. Úhradu můžete provést v den konání lekce.

PLATBY JSOU VÝHRADNĚ BEZHOTOVOSTNÍ.

S platbou vyčkejte, dokud neobdržíte informační e-mail s platebními pokyny.
Pro všechny platby používejte účet č. 1034264033/3030

  • Do poznámky k platbě uveďte JÓGA a Vaše jméno
  • Variabilní symbol je Vaše telefonní číslo (pokud používáte více čísel, prosím, použijte stejné, jako v rezervačním formuláři)
  • Faktura bude vždy vystavena na vyžádání
  • K platbě můžete ve svém internetovém bankovnictví využít tento QR kód. Nezapomeňte vyplnit variabilní symbol (telefonní číslo) a do poznámky vložte Vaše jméno.

NA LEKCÍCH BEZPEČNĚ

Během lekcí jógy jsou všichni v sále bez nasazeného respirátoru. Rozestupy mezi podložkami jsou min. 1,5 m.

Jestliže onemocní koronavirem účastník kurzu nebo osoba, se kteoru žije ve společné domácnosti, bude mu po předložení dokladu o onemocnění vrácena na účet poměrná část kurzovného za lekce, kterých se z důvodu nemoci nebude účastnit.

GARANCE vrácení peněz

Pokud vláda nebo Ministerstvo zdravotnictví zakáže hromadné sportovní činnosti ve vnitřních prostorách, není důvod obávat se propadlých lekcí nebo náhradních termínů. V takovém případě bude vrácena poměrná část kurzovného (tj. hodnota neproběhlých lekcí) na účet, ze kterého bylo kurzovné uhrazeno). 

Počty účastníků kurzů nebo lekcí se mohou měnit na zákaldě nařízení vlády nebo Ministerstva zdravotnictví. V takovém případě budou dohodnuty podmínky účasti na lekcích s každým přihlášeným jednotlivě.